Terwyl ek aan die begin van Desember op die berg Karmel in Israel gestaan het, het ek aan die gesprek tussen Elia en sy dienskneg gedink. Ek het in die rigting van die Middellandse see gekyk. Ek het ervaar hoe Elia vir my vra: “Wat sien jy?”

Die dienskneg het op die woord en geloof van Elia volhard, want Elia het intens gebid (1 Kon 18:42). Sewe keer moes hy teruggaan, en die sewende keer het hy `n wolk so groot soos `n man sy vuis gesien. Daarna het die reën neergestort en is die droogte verbreek.

Kom staan saam met my op die Berg Karmel en staar in die rigting van die see. Staar in die rigting vanwaar die antwoord behoort te kom. Staar na Hom wat op die troon sit (Open. 4). Staar na Sy Woord. Staar met jou oor ingestel om die Heilige Gees te hoor.

Wat sien jy en wat hoor jy vir 2018?

Mag die Here vir jou die oorvloed gee sodat jy iets van die lafenis van strome lewende water sal ervaar soos die reën op berg Karmel na jare se droogte. Mag die antwoord van die Here op jou gebede en verlange standhoudende lafenis vir jou totale lewe bring.

Mag jy die oorvloedige seën en versorging van die Here beleef in 2018.

Johan en Hannalie

 

Ek het `n kort opsomming gemaak van my bedrywighede die afgelope jaar om iets van `n verslag van my doen en late vir jou te gee.

`n Voëlvlug oor 2017

  • Die bediening van die Jaar 2017 het in Januarie afgeskop met `n Gebedseminaar en Week van gebed in Polokwane. Hierna het `n gebedseminaar in Grimbeeckpark, Potchefstroom gevolg. Dit het bestaan uit `n Saterdagoggend seminaar waar Ds. Willem Badenhorst, van Moreletapark Gemeente, twee sessies aangebied het en ek het ook twee sessies aangebied en die Sondagoggend gepreek.
  • Ek het ook landswyd by verskeie Daniel Mannekonferensies as spreker opgetree. By die konferensies hanteer ek gewoonlik drie sessies wat handel oor die man die verhouding met God, sy vrou en gesin en hoe hy `n priesterlike rol in sy gesin vertolk deur vir hulle te bid, te dien, te seën, onderrig te gee en regspraak of dissipline te handhaaf.
  • Een van die hoogtepunte wat die Groundworks 2017, wat in Turkye aangebied is. Daar kon ons vir vyf dae saam met sendelinge uit verskeie dele van die wêreld bid. Dit is hoofsaaklik gebed vir vyf dae wat op verskillende maniere gedoen word.
  • Ek kon ook twee Retreats op Shammah Game Lodge naby Koster in die Noordwes Provinsie aanbied. Die doel van die Retreats is om saam stil te word en die Woord te bid.
  • Vroeër die jaar is ek gevra om `n Kerssangdiens in Desember in Roedtan aan te bied. Ek het die voorreg gehad om die hele diens saam te stel en saam met verskeie begaafde kunstenaars op te tree. Kersfees bly maar `n tyd van nostalgie en `n wonderlike geleentheid om die evangelie te laat weerklink.
  • Hierna het ek, op baie kort kennisgewing, na Israel vertrek om as toerleier op te tree nadat die oorspronklike toerleier ernstig siek geword het. Ek het 11 fantastiese dae saam met